News
During the final gala of this year's edition of the EY Entrepreneur of the Year competition, a special prize "for creating a technology company in which the artist skilfully combined academic activity with entrepreneurship" was awarded. Its recipient was Jarosław Królews

23 November 2018

News (Polish)
Podczas finałowej gali tegorocznej edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku, przyznano m.in. nagrodę specjalną "za stworzenie spółki technologicznej, w której twórca umiejętnie połączył działalność akademicką z przedsiębiorczością". Jej laureatem został Jarosław Królewski,

23 November 2018

News
2018 has been a breakthrough year in the history of Synerise and its business solutions in the field of artificial intelligence. In less than a year, it has achieved a threefold increase in its client base, thus exceeding the magical threshold of 100 companies using the

22 November 2018

News (Polish)
Spółka Synerise, tworząca biznesowe rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, notuje rekordowy rok. W 11 miesięcy osiągnęła trzykrotny wzrost liczby klientów, pozyskując 100 nowych firm codziennie korzystających z platformy. Nie mniej ważny jest rozwój kadry z 50 osó

22 November 2018

News
The Polish technology company Synerise continues to promote innovation. After achieving success in the international arena, including being included by EY among the most innovative 30 technology companies in the world and victory in global Microsoft and New Europe 100 co

16 November 2018

News (Polish)
Polska spółka technologiczna Synerise nie zwalnia tempa. Po sukcesach na arenie międzynarodowej, jakimi były między innymi wybór przez EY do najbardziej innowacyjnych 30 spółek technologicznych na świecie oraz zwycięstwo w globalnych konkursach Microsoft i New Europe 100

16 November 2018

News
Synerise S.A. has joined the Elektro ScaleUp program, which will combine startups with mature companies to develop new solutions for the electromobility industry. The inauguration of the project took place in the Foksal Press Center.

14 November 2018

News (Polish)
Spółka Synerise S.A. przystąpiła do programu Elektro ScaleUp, który połączy startupy z dojrzałymi firmami w celu wypracowania nowych rozwiązań dla branży elektromobilności. W Centrum Prasowym Foksal odbyła się inauguracja projektu.

14 November 2018

Speakers
Entrepreneur and investor with 10+ years of experience in Digital Marketing and AI.

21 September 2018

Speakers
Passionate of AI-driven tools redefining customer experience.

21 September 2018

1
2
3
4
Check your inbox for a subscription confirmation email.
By confirming your subscription you will receive the latest content published on this website and consent to your information being securely processed and stored.